Saft på samtlige barer!

40 glade gæster er på vej på en meget smuk tur gennem bøgeskoven med en lang række skovlege. Målet er at safte på alle pladsens barer(?!). Duk dig.