Simon Juls blå time med Topgun og DJERDUDUMELLERHVAD

August 09, 2013
Simons blå time på TV-scenen, sammen med DJERDUDUMELLERHVAD og Topgun - der skal festes, der skal rystes røv, der skal jammes, der skal gives max gas.