Smukfonden er nu en realitet!

August 09, 2014
Smukfonden uddeler på Smukfest 2014 tre støtte-portioner á kr. 50.000 kr. til tre projekter udpeget af bestyrelsens to faste medlemmer. En repræsentant for hvert af disse tre projekter, udpeges efterfølgende til at deltage i Smukfondens bestyrelse den kommende periode. Første uddeling fra Smukfonden går til:

Kirkens Korshærs Varmestue, Århus - der også modtager festivalens overskydende medhjælpermad.

Røde Kors, Skanderborg, som støtte til deres ungdomsarbejde, der bl.a. handler om at lave aktiviteter for uledsagede flygtninge.

Kofods Kælder – oprettet af Kofods Skole som tilbud til unge hjemløse (den gruppe af hjemløse der vokser mest pt.).