Bøgescenerne 2.0 - Timelapse

August 11, 2020
Her kan du følge med i produktionen af den nye plads omkring de nye bøgescener - fra da de gamle blev revet ned, til den nye stensætning bliver sat op. De gamle bøgescener var 40 meter brede og havde en bæreevne på 13 ton. De nye scener er blevet 65 meter brede, er rykket 45 meter bagud og har en bæreevne på hele 60 tons - dvs. at der bliver plads til nogle meget større produktioner på scenerne.